Biuro Obsługi Inwestorów
Urząd Miejski
Rynek 1
37-700 Przemyśl

www.invest.przemysl.pl

tel. +48 16 6787026
fax: +48 16 6786449

invest@um.przemysl.pl

www.przemysl.pl

 
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl