Podstrefa Przemyśl TSSE

Adres: ul. Przemysłowa
Numer działki: 2/25
Powierzchnia gruntu: 8 ha
Powierzchnia zabudowy: 8 ha
Powierzchnia użytkowa: 8 ha

Opis

Uzbrojony teren inwestycyjny w Przemyślu znajduje się w południowo-wschodniej części miasta przy nowo wybudowanej obwodnicy w kierunku autostrady A4 (12 km). Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z funkcją przemysłową. Wszystkie media w terenie.

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl