Przemyśl

Adres: ul. Ofiar Katynia
Numer działki:
Powierzchnia gruntu: 8 ha
Powierzchnia zabudowy: 10 000 m2
Powierzchnia użytkowa: 8 ha

Opis

Hala produkcyjno-magazynowa

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl