Przemyśl

Adres: ul. Rolnicza
Numer działki: 425/8 obr. 213
Powierzchnia gruntu: 5 ha
Powierzchnia zabudowy: 2 000 m2
Powierzchnia użytkowa: 2 000 m2

Opis

Hala produkcyjno-magazynowa.

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl