Przemyśl

Adres: Garbarze-Wybrzeże
Numer działki: 175, 176 obr. 207
Powierzchnia gruntu: 1,2 ha
Powierzchnia zabudowy: 1,2 ha
Powierzchnia użytkowa: 1,2 ha

Opis

Teren usytuowany na obrzeżu centralnej strefy miasta,od strony wschodniej, pomiędzy ulicami: Wilsona i Kopernika, w pobliżu galerii handlowej, posiadający dogodne połączenie z obwodnicą miasta.

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl