Przemyśl

Adres: Rybi Plac
Numer działki: 1956/2, 625/8, 674/5, 674/7, 660/2, 669/1, obręb 207
Powierzchnia gruntu: 0,5 ha
Powierzchnia zabudowy: 0,5 ha
Powierzchnia użytkowa: 0,5 ha

Opis

Teren usytuowany w centralnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Jagiellońskiej – stanowiącej przelotową trasę komunikacyjną w rejonie zabudowy staromiejskiej oraz obok budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl