Przemyśl

Adres: ul. Sanocka
Numer działki: 135, 136, 137/3, 138, 140, 142, 143, 182, 753, 756, 760, 765/3, obr. 206
Powierzchnia gruntu: 27 ha
Powierzchnia zabudowy: 27 ha
Powierzchnia użytkowa: 27 ha

Opis

Teren usytuowany w zachodniej części miasta, pomiędzy ul. Sanocką a rzeką San, stanowiący wypłycone starorzecze dawnego zakola Sanu. Obszar Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego.

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl