Przemyśl

Adres: ul. Kopernika 9
Numer działki: nr 337/2, 323/2, obr. 207
Powierzchnia gruntu: 0,3139 ha
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:

Opis

Teren zabudowy usługowo- handlowej z zielenią urządzoną (mpzp). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o pow. uż. budynku 403,27 m2, pow. piwnic 115,10 m2, pow. poddasza nieuż. 166,70 m2 (dotychczas Przedszkole Nr 13) Rejestr zabytków A-849

Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl