Sielecka 2

Adres: Sielecka 2
Numer działki: dz. nr 1028 o pow. 0,0352 ha i dz. nr 1259/2 o pow. 0,3289 ha obr. 214
Powierzchnia gruntu: 0,3641 ha
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:

Opis

Działka nr 1028 zabudowana jest częścią budynku użytkowego, parterowego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego o pow. uż. 248,43 m2. Działka nr 1259/2 jest niezabudowana. Warunki m.in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele socjalno-administracyjne, oraz budowy hali magazynowej w decyzji o warunkach zabudowy

Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl